Nieuwsbrief januari 2020

                                                                                                                                     Hulst, vrijdag 17 januari 2020

 

Beste leden van B.C. den Ossaert,

Namens het bestuur van uw vereniging wens ik u allemaal een mooi- , blessure vrij, sportief maar natuurlijk ook een gezond (badminton) jaar toe.

Bij de senioren hebben we dit elkaar al grotendeels in persoon kunnen toewensen op het weer bijzonder gezellige “Beste Wensen” toernooi op woensdag 8 januari waaraan we met 34 deelnemers hebben deelgenomen.

Het nieuwe jaar is begonnen en we zijn halverwege het seizoen 2019-2020 aangekomen.

Wij, het bestuur, heeft inmiddels al weer zijn 1ste bestuursvergadering van 2020 achter de rug. Het was de eerste vergadering in meer dan 10 jaar dat we weer met een 1ste secretaris aan de bestuurstafel hebben gezeten, dit doordat Eugenie Bosman-de Mul, die als bestuurslid werd gekomen op de ALV van 18 november 2019, deze functie op zich heeft genomen.

Uw bestuur is het jaar 2020 dus weer voltallig en bijzonder goed begonnen.

De trainingen zijn afgesloten en de competitie bij de jeugd en de senioren loopt op zijn eind. Maar dat wil niet zeggen dat we al uitgeorganiseerd zijn dit seizoen, er staan nog een groot aantal evenementen op het programma.

Voor de jeugd komen de Zeeuwse Grand Prix toernooien al in zicht. Dit jaar zijn dit er 4, in de jaarkalender is te zien wanneer en waar deze zijn, jullie kunnen je binnenkort inschrijven voor deelname hieraan. Op zaterdag 16 mei organiseren we weer in onze eigen vertrouwde hal in Hulst het eindtoernooi van deze cyclus. En om het seizoen voor de jeugd en de senioren af te sluiten houden we op zaterdag 13 juni weer het Familietoernooi van 13:00 tot 17:00 uur. Dit toernooi zal, in ieder geval als alles beter verloopt als afgelopen jaar, weer afgesloten worden met lekkere frietjes van “Frietje Plus”

Op zondag 3 mei organiseren we onze clubkampioenschappen voor de jeugd en de senioren van 10:00 uur tot ongeveer 17:30 uur. De voorronden voor het enkelspel en de inschrijvingen voor deelname aan de dubbels bij de senioren zijn al begonnen. Bij de jeugd hoeven we geen voorronden te spelen en zij kunnen zich ook binnenkort inschrijven voor deelname.

Tussendoor worden door B.C. Terneuzen weer de Zeeuws-Vlaamse kampioenschappen georganiseerd, deze zijn op zondag 29 maart 2020 en deze keer zijn het de “OPEN Zeeuws-Vlaamse Kampioenschapen” omdat B.C. Terneuzen dit jaar 50 jaar bestaat.

Op de gehouden ALV op 18 november jongstleden hebben we de aanwezige leden verteld wat er financieel mogelijk allemaal voor onze vereniging zou gaan veranderen in 2020. U kunt dit allemaal binnenkort lezen in de (concept) notulen die dan op de ledenpagina’s van de website zullen worden geplaatst. Er zou onder andere een ander contributiestelsel komen van onze Bond, Badminton Nederland, en ook de subsidie regeling van de Gemeente Hulst zal gaan veranderen vanaf 2021. Als er zou blijken gedurende dit seizoen dat er meer dan €500,- verlies geleden zou gaan worden dan zou er een extra ALV georganiseerd worden in de maand maart van 2020. We kunnen echter mededelen dat dit niet nodig zal zijn. De contributie aanpassing van de Bond is weggestemd door de leden. Er komt wel een weer een andere regeling maar we hebben al berekend dat als deze wel wordt goedgekeurd de kosten niet veel hoger zijn als dat ze nu zijn. Dit nieuwe contributiestelsel gaat dan per 1-1-2021 in. De gemeentelijke Subsidie regeling gaat wel veranderen maar dat is ook pas vanaf januari 2021. In de ALV van november 2020 komen we daar zeker op terug.

Verder is het belangrijk om te weten voor de senioren dat de speelavond van woensdag 12 februari 2020 vervalt. Dit ivm het jaarlijkse tennistoernooi in onze hal. De vrijdagmiddagtraining op vrijdag 14 februari voor onze jeugd gaat wel gewoon door.

TRAINER/BEGELEIDER GEZOCHT:

Verder zou ik u nog willen wijzen op het feit dat we nog maar kunnen beschikken over 3 trainers op de vrijdagmiddagen bij onze jeugd. Doordat Miriam ander werk is gaan doen (waar we haar natuurlijk heel erg veel succes bij wensen) moeten we haar helaas missen voor het geven van training aan onze jeugd.

We zijn op deze middagen met 2 trainers aanwezig van 16:00 uur tot 18:00 uur om onze jeugd in 2 groepen van 16, les te geven en de fijne kneepjes van het badminton bij te brengen. Erik, Sergio en Jeroen zijn nu de overgebleven trainers en zij zijn dringend opzoek naar een 4de persoon die hen zou willen komen helpen.

Wilt u hier meer over weten zijn wij altijd bereidt om hier meer over te vertellen.

Zo bent u weer op de hoogte van wat er nog allemaal staat te gebeuren in de komende maanden. Hou de ramen in de hal en ons publicatiebord in de zaal in de gaten want daar kunt u ook altijd veel informatie op vinden. Nog veel badmintonplezier en tot op de speelmiddagen of -avonden of tot op 1 of meerdere van de nog te organiseren evenementen

Namens het bestuur van B.C. den Ossaert

Jeroen Berben