nieuwsbrief 2 mbt corona virus en gevolgen voor ons en het badminton

  • Home
  • Nieuws
  • nieuwsbrief 2 mbt corona virus en gevolgen voor ons en het badminton

Hulst, donderdag 2 april 2020

B.C. den Ossaert
Corona-nieuwsbrief 2

Beste leden

Zoals iedereen eergisteren dinsdag 31 maart heeft kunnen vernemen zijn de maatregelen welke eerder door de Nederlandse regering genomen werden op 12 maart, tegen de verspreiding van het ook in Nederland heersende Corona-Virus, verlengd, en wel tot en met dinsdag 28 april 2020.
Deze verlenging houdt dus in dat we tot die tijd onze geliefde sport niet mogen beoefenen, toch in ieder geval niet bij elkaar in een sporthal. Voor de rest van het badmintonseizoen heeft dit natuurlijk ook grote consequenties.

Op woensdag 1 april hebben we met het bestuur een vergadering gehad.
In deze vergadering is besloten om geen verdere verlengingen van de genomen maatregelen, die er ongetwijfeld aan zitten te komen, af te wachten en het badmintonseizoen te beëindigen.

We verwachten namelijk niet dat de maatregelen na de datum van 28 april zodanig teruggeschroefd gaan worden dat we het seizoen af kunnen maken. Misschien zal het zo zijn dat we mogelijk weer wat meer vrijheden krijgen maar sporten met veel mensen op 1 locatie lijkt ons dan nog niet echt verstandig.

Dit betekent dat al de vrijdagmiddagtrainingen van de jeugd tot eind mei en de speelavonden voor de senioren tot eind juni komen te vervallen, dat er dus tot het einde van dit seizoen niet meer gebadmintond zal worden.
Ook de clubkampioenschappen op 3 mei, de ZGP’s voor de jeugd met ons thuistoernooi op 16 mei en de familiemiddag op 13 juni gaan niet door.

Er is door het bestuur gekeken of wij als vereniging in aanmerking komen voor de regeling “Tegemoetkoming Schade Covid-19 “ .

Dit is de regeling die in het leven geroepen is om tegemoet te komen in de eventueel financieel geleden schade door de genomen maatregelen. Als sportvereniging komen we wel degelijk in aanmerking echter is de door onze vereniging eventueel geleden schade niet meer dan € 4000,-. (berekend zou dit rond de € 1500,- zijn). Als deze regeling zou gaan over de mogelijk psychische opgelopen schade en deze dan ook nog in geld uit te drukken zou zijn, denk ik dat we wel heel hoog zouden scoren en in aanmerking zouden komen, maar helaas wordt daar geen rekening mee gehouden 

We gaan ons als bestuur natuurlijk al wel vol overgave richten op het seizoen 2020-2021
De 1ste trainingsmiddag voor de jeugd zal dan op vrijdag 4 september zijn en de eerste reguliere speelavond voor de senioren op woensdag 2 september.
Ook kunt u binnenkort een brief verwachten over de continuïteit van uw lidmaatschap en dat u als u toch onze vereniging wenst te verlaten niet moet vergeten om op te zeggen voor 1 mei aanstaande.

Rest ons u allen een goede gezondheid toe te wensen in de komende tijd en toch ondanks alles een fijne zomer !!
We zien u graag terug in september 2020.

Namens het bestuur van B.C. den Ossaert
De voorzitter Jeroen Berben