nieuwsbrief 3 mbt corona virus en gevolgen voor ons en het badminton

  • Home
  • Nieuws
  • nieuwsbrief 3 mbt corona virus en gevolgen voor ons en het badminton

Hulst, woensdag 29 april 2020

B.C. den Ossaert  Corona nieuwsbrief 3

 

Beste leden,

Zoals beloofd in de 2de nieuwsbrief van 2 april, met betrekking tot de maatregelen welke genomen worden om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, zouden wij iedereen blijven informeren over wat dit allemaal betekent voor onze sport, het badminton.
We hebben als bestuur dan ook gisteravond een videobijeenkomst gehad om een aantal van de lopende zaken te bespreken.

Het was goed om vorige week te horen dat het lager onderwijs na de mei vakantie weer voorzichtig op gaat starten en dat kinderen onder de 12 jaar hun sporten weer kunnen gaan beoefenen.
Natuurlijk is er voorlopig nog wel de 1,5 meter maatregel waar iedereen zich aan dient te houden. Het is voornamelijk deze 1,5 meter regel die het voor ons niet mogelijk maakt om weer in clubverband te gaan spelen.
We zijn, zoals al eerder gezegd, natuurlijk al wel bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen, zodat we, als we groen licht krijgen om te beginnen met onze geliefde sport, ook daadwerkelijk weer van start kunnen gaan.
Wij denken en gaan er van uit dat we over 4 maanden, in september, het badmintonseizoen 2020-2021 weer kunnen en mogen opstarten.

Met betrekking tot de door ons gehuurde zaal (vanaf de opgelegde sluitingsdatum tot aan het einde van het seizoen) is er nog contact geweest met de zaalverhuurders.
Wij hebben van hen de toezegging gekregen, dat de extra gehuurde uren voor de clubkampioenschappen, het familietoernooi en voor de organisatie van het Grand-Prix toernooi van de jeugd, door hen zullen worden gerestitueerd.
Voor de niet gebruikte reguliere zaalhuur (op woensdag en vrijdag) wordt momenteel gekeken of we deze mogelijk in kunnen halen op andere extra avonden in het komende seizoen.

Ook hebben we vragen gekregen van leden over de verstuurde brief m.b.t de contributie betaling. Daar is door ons natuurlijk ook over gesproken en we zouden u willen verzoeken om de verschuldigde contributie gewoon te voldoen. Mochten we onverhoopt toch niet in september weer kunnen beginnen zal de betaalde contributie naar rato worden aangepast en het eventueel teveel betaalde bedrag worden teruggestort.

Op 18 mei hebben we als bestuur weer een bestuursvergadering gepland staan en is er ook weer een persconferentie gegeven door onze premier waar we mogelijk meer duidelijkheid kunnen krijgen over wat de toekomst zal gaan brengen.
We zullen voorlopig op deze wijze met elkaar blijven communiceren dus houd uw mailbox en onze website in de gaten en hou het a.u.b. gezond.

Het bestuur van B.C. den Ossaert

Jeroen Berben