CORONA PROTOCOL B.C. den Ossaert

Corona-  protocol

 

 

BC den Ossaert

 

De volgende basisregels ter bestrijding van het Coronavirus zijn nog steeds van kracht :

- heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
- ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
- was vaak uw handen, juist ook voor en na een bezoek aan sportlocatie;
- schud geen handen;
- vermijd plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
- sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de
  training, vrije speelavond of competitie bij (vermoeden) van klachten, zoals
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
  verhoging, of koorts en / of verhogend verlies van reuk of smaak;

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. 

Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk / zo kort mogelijk los te laten. 

Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen.

Specifiek voor het beoefenen van onze sport in de Zuidhal van Den Dullaert hieronder nog enkele specifieke regels.


1. De kleedkamers en toiletten van de sportaccommodatie zijn opengesteld. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand. Zowel bij in de dames als de heren kleedkamer zijn er 2 douches ter beschikking .

2. In de sporthale en kleedkamers dient 1,5 meter afstand tot elkaar gerealiseerd te worden.

3. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Dit houdt in dat ook de dubbelspel variant beoefend kan worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.

4. Netten worden normaliter door 1 of 2 personen voor de speelavond / middag opgezet. Tijdens het spel raakt u de netten niet of zo weinig mogelijk aan.

5.Overig trainingsmateriaal zoals dopjes, pylonen en dergelijke wordt door de trainer zelf neergelegd of –gezet, spelers blijven er zo veel als mogelijk met de handen vanaf .

6. Iedereen gebruikt alleen zijn eigen racket (s)

7. Shuttles worden door de vereniging bewaard, voor de jeugd en senioren zijn er aparte shuttles (dus gebruik 1 keer per week dezelfde shuttles)

8. Nieuwe shuttles worden per koker gepakt. Shuttles die over blijven in de koker worden bewaard en de koker wordt gemerkt tot de training van de opvolgende week.

9. Shuttles worden zo min mogelijk met de hand aangeraakt, gebruik zo veel als mogelijk het racket hiervoor.

10. Bij binnenkomst in de zaal naam en telefoonnummer nieteren op een lijst en daarna handen desinfecteren.

11. In de zaal is een desinfectiepompje beschikbaar om het desinfecteren van de handen mogelijk te maken zonder de zaal onnodig te verlaten

12. Zorg ervoor dat je buiten de aanbevolen sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel

Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat we het virus onder controle houden zodat we het gehele seizoen kunnen badmintonnen!